ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Поддержка
Круглосуточная поддержка

Позвоните

Бесплатно по России:
8-800-333-79-32

ЧаВо | Форум

Ваши запросы

 • Все: -
 • Незакрытые: -
 • Последний: -

Позвоните

Бесплатно по России:
8-800-333-79-32

Свяжитесь с нами Незакрытые запросы: 

Профиль

Профиль

Android.Packed.22604

Добавлен в вирусную базу Dr.Web: 2017-06-02

Описание добавлено:

Техническая информация

Вредоносные функции:
Загружает на исполнение код следующих детектируемых угроз:
 • Android.HiddenAds.79.origin
 • Android.Xiny.1.origin
Сетевая активность:
Подключается к:
 • teleg####.nl
 • ce####.####.org
 • con####.####.nl
 • w####.####.com
 • e####.####.com:8088
 • a####.####.nl
 • api-ce####.####.org
 • b####.####.com
 • s####.####.com
 • u####.####.com
 • i####.####.com
 • h####.com
 • google-####.com
 • p####.####.com
 • f####.####.com
 • d####.####.net
 • s####.####.net
 • st####.####.com
 • pag####.####.com
 • im####.####.com
 • 1####.####.109
 • c6ba1cd####.####.com
 • c####.####.org
 • m####.####.nl
 • be####.####.net
 • a####.####.net
 • imgs####.####.nl
 • gst####.com
 • 1####.####.109:8016
 • baiduli####.####.org
 • teleg####.####.nl
 • m####.####.com
 • a####.####.com
 • t####.####.com
 • aa68b22####.####.net
 • c####.####.net
 • cloudfr####.####.com
 • c####.####.com
 • d####.####.com
 • e####.####.com
 • j####.####.net
Запросы HTTP GET:
 • api-ce####.####.org/v3/commentlist-46765833-7c7137f8e6db88582c69cd455166...
 • c####.####.net/pixel?google_nid=####&google_cm=####&id=####&google_tc=####
 • cloudfr####.####.com/x.png
 • d####.####.net/serving/cookie/match/?CC=####&party=####
 • ce####.####.org/v3/system/countrys.json
 • b####.####.com/p2?c1=####&c2=####&nb_01=####&nb_02=####&nb_11=####&nb_12...
 • im####.####.com/js/core/bridge3.170.0_en.html
 • f####.####.com/async_lib.js?json=####&x=####
 • i####.####.com/s
 • h####.com/article/58e7098b66f6003903b7e796?view=####
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=hBVNuYcbSU2R/thumbid=14/image.jpg
 • a####.####.com/api/ads/check?md5=####&secret=####&app_v=####&app=####&ch...
 • w####.####.com/6ed84a8b77cf.js?lv=####
 • s####.####.net/instream/video/client.js
 • st####.####.com/image/resized/c/236145/68w89S05bVM8Hv6_94x70_8206.jpg
 • be####.####.net/usermatch.gif?partner=####&partner_uid=####
 • a####.####.com/2017/05/25/141518643.zip
 • c####.####.org/v2/system/startimg-NL.json
 • c####.####.com/files/79e464325fa8c8cbe099fcdd523c9968
 • pag####.####.com/pagead/gen_204?id=####&v=####&r=####&efm=####&if=####&s...
 • p####.####.com/sync/img?redir=####
 • t####.####.com/req?v=####&upd=####&new=####&id=####&acc=####&tit=####
 • a####.####.nl/dot.gif?item=####&ts=####&progress=####&il=####&event=####...
 • 1####.####.109:8016/m/umeng:5927f5685312dd3956000f78/600/ApkL-XYGLyuXQ9U...
 • teleg####.nl/static/build/site_1489061730.min.css
 • a####.####.net/applnk/826227844?src_section_id=####
 • imgs####.####.nl/v1/nTFhXRKNt5q7E0_bh0bM1VPjjG4=/80x80/smart/filters:for...
 • j####.####.net/G07609/b3/0/3/120814/585422354.js?D=####&C=####
 • gst####.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js
 • d####.####.com/deploy/js_visitor_settings.php?v=####&a=####&url=####&ran...
 • c####.####.net/partnerjs/xdi/proxy.3d2100fd7107262ecb55ce6847f01fa5.html
 • st####.####.com/c/hotjar-27367.js?sv=####
 • teleg####.####.nl/graphics/videopage/play.7589f1ea03bd084740cdd5cc00f56e...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.8.js?utv=####
 • 1####.####.109/m/umeng:5927f5685312dd3956000f78/600/ApkL-XYGLyuXQ9U3ugrn...
 • c####.####.com/tracking/adClick?d=####&ru=####&clickId=####&prod=####&ad...
 • a####.####.com/api/s2s/goto?id=####&channel=####&provider=####&iid=####&...
 • baiduli####.####.org/aff_r?offer_id=####&aff_id=####&url=####&urlauth=####
 • u####.####.com/spdyip/?appkey=####&ttid=####&deviceId=####&imei=####&nt=...
 • u####.####.com/usr?v=####&acc=####&upd=####&new=####&wst=####
 • c####.####.org/2017-04-07/06205956992c7c1998f3798b8f329a0e.jpg!240
 • m####.####.nl/hls/account=Kx1PKc/item=hBVNuYcbSU2R/BgMFuIcLAgaV-BoNNvaeL...
 • google-####.com/analytics.js
 • c####.####.com/js/2759701342.js
 • s####.####.com/genericusersync.ashx?dpid=####
 • c6ba1cd####.####.com/58e7098b66f6003903b7e796_500x333.jpg
 • m####.####.nl/static/img/whatsapp-share-button.png
 • j####.####.net/jslog.gif?commit=####&pubid=####&siteid=####&site_name=##...
 • aa68b22####.####.net/test.png
Запросы HTTP POST:
 • a####.####.com/app_logs
 • m####.####.com/v2/register
 • e####.####.com/ping
 • e####.####.com:8088/sdk/api/ad/hull_v2
 • a####.####.com/ad-service/ad/mark
Изменения в файловой системе:
Создает следующие файлы:
 • <Package Folder>/shared_prefs/snowfoxprf.xml
 • <Package Folder>/app_tmpdex/reach-sdk.zip
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_general_config.xml
 • <Package Folder>/files/.yflurryadlog.-37652fe7ceced2b4
 • <Package Folder>/shared_prefs/AppStore.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/updateVer.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/coolook.minisite.xml
 • <Package Folder>/files/DaemonServer
 • <Package Folder>/shared_prefs/AGOO_HOST.xml
 • <Package Folder>/databases/Zuoyoo_db
 • <Package Folder>/files/.yflurryfreqcap.-37652fe7ceced2b4
 • <Package Folder>/files/.YFlurrySenderIndex.info.AnalyticsMain
 • <Package Folder>/shared_prefs/Game_recommend.xml
 • <Package Folder>/databases/reach.database.ad-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/GATHER.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/sp_cache.xml
 • <Package Folder>/files/.yflurrydatasenderblock.3154119a-ff42-4e67-92d8-b85474ce2878
 • <Package Folder>/app_dex/reach-sdk.zip.tmp
 • <Package Folder>/files/.YFlurrySenderIndex.info.AnalyticsData_BSSTV2S3BHXDP8X568KK_216
 • <Package Folder>/files/mesosphere.jar
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_general_config.xml.bak
 • <Package Folder>/files/.umeng/exchangeIdentity.json
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.google.android.gms.measurement.prefs.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/jg_app_update_settings_random.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/index
 • <Package Folder>/databases/app.manager-journal
 • <Package Folder>/files/snowfox_sdk_so-v22.jar
 • <Package Folder>/files/.jglogs/.jg.ic
 • <Package Folder>/shared_prefs/Reach.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/Reach.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/GATHER.xml
 • <Package Folder>/files/snowfox_v22.jar
 • <Package Folder>/shared_prefs/<Package>_preferences.xml.bak
 • <Package Folder>/databases/snowfoxad_msg.db
 • <Package Folder>/shared_prefs/Prophet.xml
 • <Package Folder>/databases/webview.db-journal
 • <Package Folder>/databases/webviewCookiesChromium.db-journal
 • <Package Folder>/app_jgls/.log.lock
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.facebook.sdk.appEventPreferences.xml
 • <Package Folder>/databases/db_snowfox.db
 • <Package Folder>/files/dat.dat
 • <Package Folder>/app_cache/ApplicationCache.db-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/WebViewSettings.xml
 • <Package Folder>/files/.imprint
 • <Package Folder>/databases/Zuoyoo_db-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/MASTER_DATA.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/AppStore.xml
 • <Package Folder>/files/agoo.pid
 • <Package Folder>/shared_prefs/Module_Switch_DATA.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001c
 • <Package Folder>/files/AppEventsLogger.persistedevents
 • <Package Folder>/files/<Package>.zip
 • <Package Folder>/.jiagu/libjiagu.so
 • <Package Folder>/shared_prefs/v2_local_login.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/ContextData.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_3
 • <Package Folder>/files/umeng_it.cache
 • <Package Folder>/databases/UmengLocalNotificationStore.db-journal
 • <Package Folder>/app_jgls/.log.ls
 • <Package Folder>/files/snowfox_mid.so
 • <Package Folder>/shared_prefs/Game_recommend.xml.bak
 • <Package Folder>/files/.yflurryreport.-37652fe7ceced2b4
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_2
 • <Package Folder>/shared_prefs/sp_cache.xml.bak
 • <Package Folder>/databases/db_snowfox.db-journal
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000018
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000019
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000016
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000017
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000014
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000015
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000012
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000013
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000010
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000011
 • <Package Folder>/shared_prefs/<Package>_preferences.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000d
 • <Package Folder>/app_dex/reach-sdk.zip
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000f
 • <Package Folder>/shared_prefs/PhoneUtil.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.facebook.sdk.attributionTracking.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/BSModelForPlaced.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.google.android.gms.measurement.prefs.xml
 • <Package Folder>/files/snowfox_v22.so
 • <Package Folder>/shared_prefs/test.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/AGOO_CONNECT.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000009
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000008
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000001
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000003
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000002
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000005
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000004
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000007
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000006
 • <Package Folder>/shared_prefs/CountryRelevant.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001b
 • <Package Folder>/shared_prefs/FLURRY_SHARED_PREFERENCES.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001a
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_message_state.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/Alvin2.xml
 • <Package Folder>/files/lib.dat
 • <Package Folder>/shared_prefs/CurArticleInfo.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_1
 • <Package Folder>/shared_prefs/multidex.version.xml
 • <Package Folder>/databases/webviewCookiesChromiumPrivate.db-journal
 • <Package Folder>/databases/MsgLogStore.db-journal
 • <Package Folder>/databases/snowfoxad_msg.db-journal
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_0
Другие:
Запускает следующие shell-скрипты:
 • /system/bin/cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq
 • chmod 755 <Package Folder>/.jiagu/libjiagu.so
 • chmod 755 /data/data/####/.jiagu/libjiagu.so
 • <Package Folder>/files/DaemonServer -s <Package Folder>/lib/ -n runServer -p startservice -a <Package>.intent.action.COCKROACH --es cockroach cockroach-PPreotect --es pack <Package> --user 0 -f <Package Folder> -t 600 -c agoo.pid -P <Package Folder> -K 95
 • sh
 • <dexopt>
 • chmod 500 <Package Folder>/files/DaemonServer
Использует специальную библиотеку для скрытия исполняемого байткода.
Может автоматически отправлять СМС-сообщения.

Рекомендации по лечению


Android

 1. Если мобильное устройство функционирует в штатном режиме, загрузите и установите на него бесплатный антивирусный продукт Dr.Web для Android Light. Выполните полную проверку системы и используйте рекомендации по нейтрализации обнаруженных угроз.
 2. Если мобильное устройство заблокировано троянцем-вымогателем семейства Android.Locker (на экране отображается обвинение в нарушении закона, требование выплаты определенной денежной суммы или иное сообщение, мешающее нормальной работе с устройством), выполните следующие действия:
  • загрузите свой смартфон или планшет в безопасном режиме (в зависимости от версии операционной системы и особенностей конкретного мобильного устройства эта процедура может быть выполнена различными способами; обратитесь за уточнением к инструкции, поставляемой вместе с приобретенным аппаратом, или напрямую к его производителю);
  • после активации безопасного режима установите на зараженное устройство бесплатный антивирусный продукт Dr.Web для Android Light и произведите полную проверку системы, выполнив рекомендации по нейтрализации обнаруженных угроз;
  • выключите устройство и включите его в обычном режиме.

Подробнее о Dr.Web для Android

Демо бесплатно на 14 дней

Выдаётся при установке

Российский разработчик антивирусов Dr.Web с 1992 года
Dr.Web в Реестре Отечественного ПО
Dr.Web совместим с российскими ОС и оборудованием
Dr.Web пользуются в 200+ странах мира
Техническая поддержка 24х7х365 Рус | En

© «Доктор Веб»
2003 — 2022

«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.12А