ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Поддержка
Круглосуточная поддержка

Позвоните

Бесплатно по России:
8-800-333-79-32

ЧаВо | Форум

Ваши запросы

 • Все: -
 • Незакрытые: -
 • Последний: -

Позвоните

Бесплатно по России:
8-800-333-79-32

Свяжитесь с нами Незакрытые запросы: 

Профиль

Профиль

Android.Packed.22535

Добавлен в вирусную базу Dr.Web: 2017-06-01

Описание добавлено:

Техническая информация

Вредоносные функции:
Загружает на исполнение код следующих детектируемых угроз:
 • Android.HiddenAds.79.origin
Сетевая активность:
Подключается к:
 • t####.nl
 • teleg####.nl
 • adse####.####.de
 • acf0f57####.####.net
 • tmgonli####.nl
 • ce####.####.org
 • con####.####.nl
 • w####.####.com
 • cloudfr####.####.com
 • a####.####.nl
 • z####.####.com
 • api-ce####.####.org
 • b####.####.com
 • s####.####.com
 • u####.####.com
 • v####.####.com
 • i####.####.com
 • 1####.####.103:8024
 • t####.####.net
 • google-####.com
 • p####.####.com
 • f####.####.com
 • stati####.####.com
 • char####.####.com
 • aka####.####.de
 • googlea####.com
 • m####.####.com
 • st####.####.com
 • d####.####.net
 • v####.nl
 • pag####.####.com
 • im####.####.com
 • quote####.####.com
 • c6ba1cd####.####.com
 • teleg####.####.nl
 • c####.####.org
 • m####.####.nl
 • be####.####.net
 • a####.####.net
 • 1####.####.103
 • gst####.com
 • ba####.####.io
 • d2qmp7j####.####.net
 • baiduli####.####.org
 • h####.com
 • s####.####.net
 • a####.####.com
 • t####.####.com
 • c####.####.io
 • c####.####.net
 • serv####.####.com
 • c####.####.com
 • d####.####.com
 • j####.####.net
 • solut####.####.com
 • perso####.click
Запросы HTTP GET:
 • baiduli####.####.org/aff_c?offer_id=####&aff_id=####&aff_sub=####&aff_su...
 • c####.####.io/static/e5f458c64d949c705c3c960a7d8cf63c6c9aa43b.js
 • con####.####.nl/playlist/account=Kx1PKc/item=lRdBPacBi16j/player=QoRMw6u...
 • stati####.####.com/async.js
 • d2qmp7j####.####.net/smartpixel/101-370/product.js
 • tmgonli####.nl/blur/telegraaf.nl.css
 • a####.####.com/nadj?pub=####&placement=####&kw=####&size=####&tz=####
 • teleg####.####.nl/graphics/new/icons/social/mail.svg
 • h####.com/js/bundles/partner-article.js?squizard?bust=####
 • teleg####.####.nl/static/build/site_759acf5a9278.min.js
 • ce####.####.org/v2/content/recommend-9c3bf05992f4b8fd3f9f2f1879c2afe5-NL...
 • m####.####.nl/static/img/icon-share.png
 • google-####.com/r/__utm.gif?utmwv=####&utms=####&utmn=####&utmhn=####&ut...
 • teleg####.nl/dft/bedrijven/akzo-nobel/28289974/__Akzo_blijft_inzetten_op...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.31.js?utv=####
 • teleg####.####.nl/feed/article23369979.ece/ALTERNATES/image300x168/IMG_F...
 • h####.com/css/partner-article.css?bust=####
 • teleg####.####.nl/prive/article28287245.ece/ALTERNATES/image300x168/Pame...
 • teleg####.####.nl/dft/article28124391.ece/ALTERNATES/image300x168/anp+ha...
 • teleg####.####.nl/graphics/new/icons/icon_dropdown-triangle.180bccea97f9...
 • google-####.com/ga.js
 • st####.####.com/image/adchoices/nl/13/153,153,153/0/1.png
 • tmgonli####.nl/consent/consent/?return=####&clienttime=####&version=####...
 • a####.####.nl/hls/account=Kx1PKc/item=lRdBPacBi16j/lRdBPacBi16j.m3u8
 • pag####.####.com/pagead/show_ads.js
 • a####.####.com/api/ads/check?md5=####&secret=####&app_v=####&app=####&ch...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.33.js?utv=####
 • teleg####.####.nl/css/dftStemmingNew.363c6727b97e6c68413e6329ec241eea.css
 • teleg####.####.nl/feed/article28287250.ece/ALTERNATES/image300x168/Scree...
 • c####.####.net/userdata/get?pub=####&technographics=####&callback=####
 • s####.####.net/instream/video/client.js
 • be####.####.net/optout_check?callback=####
 • p####.####.com/sync/img?redir=####&publisher_user_id=####&publisher_dsp_...
 • ce####.####.org/v3/system/countrys.json
 • gst####.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js
 • im####.####.com/js/sdkloader/ima3.js
 • 1####.####.103/m/umeng:592e40bc07fe6542fb000c10/600/AmqGOuurE8GFriJz-ipi...
 • teleg####.####.nl/dft/dftavond/article24635414.ece/ALTERNATES/thumbnail4...
 • b####.####.com/p2?c1=####&c2=####&nb_01=####&nb_02=####&nb_11=####&nb_12...
 • adse####.####.de/addyn/3.0/1435.1/4600272/0/-1/ADTECH;alias=telegraaf_df...
 • t####.nl/algemene-gebruiksvoorwaarden
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.28.js?utv=####
 • teleg####.####.nl/feed/article28280326.ece/ALTERNATES/image300x168/k4FJO...
 • teleg####.####.nl/graphics/lightbox_redesign/new/arrows-lightbox_left.svg
 • teleg####.####.nl/binnenland/article27912100.ece/ALTERNATES/image300x168...
 • h####.com/content?url=####
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=k4FJO6oBj4an/thumbid=20/image.jpg
 • c####.####.org/2017-05-02/976ebfe998b1940f6a45f18c4518f371.jpg
 • teleg####.####.nl/static/build/site_article_87251f30adaf.min.js
 • teleg####.####.nl/dft/ondernemen/grensverleggers/article28288118.ece/ALT...
 • aka####.####.de/media/1435/1/lib.js
 • tmgonli####.nl/blur/telegraaf.nl.jpg
 • teleg####.####.nl/graphics/videopage/play.7589f1ea03bd084740cdd5cc00f56e...
 • teleg####.####.nl/graphics/weericons/stock-market-arrows.1f758d82f9b6680...
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=TiFBM8qR8heD/thumbid=6/image.jpg
 • teleg####.####.nl/javascript/jquery-1.11e0a4effa969b585c6a296a6545cf23.8...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.29.js?utv=####
 • teleg####.####.nl/feed/article28284387.ece/ALTERNATES/image300x168/ZgcAF...
 • u####.####.com/spdyip/?appkey=####&ttid=####&deviceId=####&imei=####&nt=...
 • teleg####.####.nl/digitaal/article28277978.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45...
 • c####.####.net/pixel?google_nid=####&googl####&id=####
 • adse####.####.de/addyn/3.0/1435/6382844/0/5093/ADTECH;loc=100;target=_bl...
 • teleg####.####.nl/feed/article28287757.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45/img...
 • teleg####.nl/graphics/weericons/symbols_all/26x26/gif/so____.gif
 • f####.####.com/iframeShowItem.php?itemid%5B0%5D=####&type=####&bv=####
 • i####.####.com/getuid?http://ad.360yield.com/match?external_user_id=####...
 • p####.####.com/sync/img?redir=####
 • c####.####.com/js/2759701342.js
 • teleg####.####.nl/feed/article28280326.ece/ALTERNATES/TVBlokThumbSmall14...
 • c6ba1cd####.####.com/58e7098b66f6003903b7e796_500x333.jpg
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.sync.js
 • con####.####.nl/embed/account=Kx1PKc/player=QoRMw6uC0x01/item=lRdBPacBi1...
 • perso####.click/not_available_campaign?hide_branding=####&code=####
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=8pdJNYYDng-j/thumbid=21/image.jpg
 • solut####.####.com/products/quotecast/lib/vwd-streamer-1.0.js
 • teleg####.####.nl/migration_catalog/article20020990.ece/ALTERNATES/thumb...
 • f####.####.com/event/?friendid=####&frienddomainid=####&widgetid=####&it...
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=jwEJc--QjJ2j/thumbid=15/image.jpg
 • c####.####.net/pixel?google_nid=####&google_cm=####&id=####&google_tc=####
 • j####.####.net/G07609/b3/0/3/120814/146251347.js?D=####&C=####
 • tmgonli####.nl/data/dhs2_telegraaf.js
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=_RNBBouRl4yH/thumbid=2/image.jpg
 • gst####.com/s/opensans/v13/cJZKeOuBrn4kERxqtaUH3SZ2oysoEQEeKwjgmXLRnTc.ttf
 • teleg####.####.nl/binnenland/article28287847.ece/ALTERNATES/thumbnail45x...
 • u####.####.com/req?v=####&upd=####&new=####&id=####&acc=####&tit=####
 • teleg####.nl/graphics/magazine/button_up.png
 • teleg####.####.nl/feed/article28287440.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45/img...
 • c####.####.net/controltag?confid=####
 • perso####.click/?clickid=####&subid1=####&subid2=####&guid=####&idfa=###...
 • im####.####.com/css?family=####&subset=####
 • teleg####.####.nl/graphics/new/icons/social/fb.svg
 • b####.####.com/c2/12344628/cs.js
 • a####.####.nl/dot.gif?item=####&ts=####&progress=####&il=####&event=####...
 • m####.####.nl/tv/vndg/article/28280574/trump-reageert-op-covfefe-raadsel
 • m####.####.com/sync/?pid=####&pu=####&fsyn=####&fsyn=####
 • adse####.####.de/addyn/3.0/1435/6382844/0/5093/ADTECH;cfp=1;rndc=1496314...
 • j####.####.net/G07609/b3/0/3/120814/530477765.js?D=####&C=####
 • gst####.com/s/opensans/v13/k3k702ZOKiLJc3WVjuplzJS3E-kSBmtLoNJPDtbj2Pk.ttf
 • teleg####.####.nl/tv/nieuws/buitenland/article28280612.ece/ALTERNATES/im...
 • con####.####.nl/player/js/streamone-player-v2.adblock-detect.min.js
 • m####.####.nl/static/img/whatsapp-share-button.png
 • i####.####.com/s
 • teleg####.####.nl/css/main.7c5cf2776fc00d2c8cf3f9043878b1a6.css
 • st####.####.com/image/resized/c/30595/0ai2TuaOgdI3s53_1_147464080457e53b...
 • teleg####.####.nl/prive/article23651659.ece/BINARY/original/goodiebar_3e...
 • v####.####.com/?idsite=####&url=####&seen_url=####&t=####&c=####&zone=##...
 • c####.####.org/v2/content/list-0-0-0-NL-1-0-1.json?1496215####
 • u####.####.com/activeip/?appkey=####&ttid=####&deviceId=####&imei=####&n...
 • be####.####.net/usermatch.gif?partner=####&partner_uid=####
 • teleg####.####.nl/javascript/analyticsfunctions.7f145f3298ebd5bb16896b24...
 • t####.####.com/sync?prtid=####&id=####&google_gid=####&google_cver=####
 • h####.com/css/fonts/roboto-v15-latin-regular.ttf
 • c####.####.net/controltag/qxni01h50.js
 • c####.####.org/v2/content/article1-46765833-9c3bf05992f4b8fd3f9f2f1879c2...
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=doFBN4YT4MeH/thumbid=20/image.jpg
 • ba####.####.io/flow/kdg6/e5f458c64d949c705c3c960a7d8cf63c6c9aa43b.js?cur...
 • st####.####.com/async/c8ba1b9de1a55b69829e5f72/PLISTA.js
 • teleg####.nl/graphics/dft/koersen/up.gif
 • z####.####.com/telegraaf472977899240/moatad.js
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.js
 • teleg####.nl/data/files/js/js_68deeb279453631cef643d2060c701ae.js
 • teleg####.####.nl/javascript/lightbox/jquery-lightbox.528c761bf002bd8f82...
 • teleg####.####.nl/javascript/dft/vwdstreamer.4086dc091946bed2ea20a51ed08...
 • j####.####.net/gateway/gw.js?csid=####&auto=####
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.1.js?utv=####
 • teleg####.nl/wuz/misc/throbber.gif
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=ZgcAFKoRlFWH/thumbid=16/image.jpg
 • teleg####.####.nl/javascript/new/common.23176cb1df0ca0bc60b460083c9ceb2.js
 • teleg####.####.nl/graphics/new/icons/social/tw.svg
 • teleg####.####.nl/digitaal/article28277938.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.8.js?utv=####
 • tmgonli####.nl/cc1496215311324.js
 • m####.####.nl/static/img/abonnementen.png
 • u####.####.com/usr?v=####&acc=####&upd=####&new=####&wst=####
 • teleg####.nl/static/firstpage_schuin.jpg
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.26.js?utv=####
 • quote####.####.com/CORS/7601353c-5bd1-4559-b7bf-f438b285197f
 • a####.####.com/js/BrightcoveExperiences_all.js
 • c####.####.org/v2/system/models-120.json
 • w####.####.com/70a522184126.js?lv=####
 • teleg####.####.nl/graphics/lightbox_redesign/new/arrows-lightbox_right.svg
 • teleg####.####.nl/javascript/dft/dftstemming.3175490b6383f4870734b41b790...
 • j####.####.net/G07609/b3/0/3/120814/291794841.js?D=####&C=####
 • c####.####.org/2017-04-07/2829fef9a233d1f82cd9db4a8496dcbc.jpg!240
 • teleg####.####.nl/javascript/streaming_koersen.333629b54e3f5cb4d8832836d...
 • t####.####.net/click/bulk?aid=####&aaid=####&pid=####&nid=####&puid=####...
 • teleg####.nl/graphics/icon_rss.gif
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.js
 • teleg####.####.nl/javascript/jquery/jquery.3291194034b434bb51afaa5aabd23...
 • tmgonli####.nl/cc1496215310909.js
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/tablet-gothic/tablet-gothic-regular/T...
 • cloudfr####.####.com/x.png
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=GqUIJ6IT7BWD/thumbid=11/image.jpg
 • teleg####.nl/css/videopage/video.css
 • tmgonli####.nl/consent/img/pressed.png
 • stati####.####.com/async/b56e1b2305c672004a5a8cd5/PLISTA.js
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=55FJD48T4p-j/thumbid=2/image.jpg
 • teleg####.####.nl/dft/dftavond/article26716743.ece/ALTERNATES/thumbnail4...
 • teleg####.####.nl/dft/nieuws_dft/article28280686.ece/ALTERNATES/thumbnai...
 • h####.com/js/jquery.js
 • teleg####.####.nl/static/gerichtonline/bpreview.13ece81274f2222c471795aa...
 • teleg####.####.nl/graphics/lightbox_redesign/close.png
 • st####.####.com/c/hotjar-22451.js?sv=####
 • c####.####.io/static/60e40524c681fb043697386aacf987adfc34c4f8.js
 • ce####.####.org/v3/system/initcountrytopic.json
 • c####.####.net/pixel?google_nid=####&googl####&googl####
 • 1####.####.103:8024/m/umeng:592e40bc07fe6542fb000c10/600/AmqGOuurE8GFriJ...
 • googlea####.com/pagead/conversion.js?_=####
 • t####.####.com/tm42098.js
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.5.js?utv=####
 • a####.####.nl/restapi/v1/dft/currencies?mt=####&jsonpFn=####
 • teleg####.####.nl/graphics/videopage/play25.474a26e5402cfd0d640965345065...
 • a####.####.com/api/s2s/goto?id=####&channel=####&provider=####&iid=####&...
 • c####.####.io/dimml.js
 • con####.####.nl/player/js/lang/all-languages.js
 • d####.####.net/serving/cookie/match/?CC=####&party=####
 • st####.####.com/image/resized/c/236150/8tkakQ0vJa90w6J_94x70_7913.jpg
 • c####.####.org/v2/system/startimg-NL.json
 • tmgonli####.nl/consent/script/consent.js
 • adse####.####.de/addyn/3.0/1435.1/4599583/0/-1/ADTECH;alias=telegraaf_df...
 • teleg####.####.nl/static/build/app.2fc85aff6ebb99a0ac57c2bc7d8b89e5.js
 • teleg####.####.nl/dft/nieuws_dft/article28072034.ece/ALTERNATES/image300...
 • a####.####.com/ul_cb/nadj?pub=####&placement=####&kw=####&size=####&tz=#...
 • teleg####.nl/css/dft.css
 • a####.####.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js
 • teleg####.####.nl/javascript/consentWrapper.473cf9b5cbf5671e57fa7a424723...
 • h####.com/js/bundles/cookies.js
 • a####.####.net/applnk/826227844?src_section_id=####
 • pag####.####.com/pagead/js/adsbygoogle.js
 • teleg####.####.nl/static/img/placeholder.png
 • serv####.####.com/tags?apiKey=####&_=####
 • d####.####.com/deploy/js_visitor_settings.php?v=####&a=####&url=####&ran...
 • con####.####.nl/player/skin/default/streamone.css
 • h####.com/css/fonts/roboto-v15-latin-500.ttf
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=SiVA5uaSgkyD/thumbid=2/image.jpg
 • tmgonli####.nl/consent/img/not_pressed.png
 • api-ce####.####.org/v3/commentlist-46765833-9c3bf05992f4b8fd3f9f2f1879c2...
 • pag####.####.com/pagead/js/r20170524/r20170110/show_ads_impl.js
 • teleg####.nl/graphics/dft/arrows.png
 • teleg####.####.nl/watuzegt/article28080505.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45...
 • teleg####.####.nl/javascript/tg-search.370200d6eb28e931de24c8f22da433a.js
 • tmgonli####.nl/blur/telegraaf.nl.js
 • teleg####.####.nl/javascript/new/article-page.524baa52a24ae91b3942943bc7...
 • teleg####.####.nl/graphics/weericons/beurs-icon.f9ff30e6475c8054324c62ba...
 • tmgonli####.nl/blur/telegraaf.nl.logo.png
 • teleg####.####.nl/tv/nieuws/buitenland/article28280612.ece/ALTERNATES/TV...
 • teleg####.####.nl/graphics/new/icons/video/video-play.svg
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/tablet-gothic/tablet-gothic-extra-bol...
 • c####.####.org/v2/system/languages.json
 • a####.####.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js
 • p####.####.com/sync/img?redir=####&mm####&mm####
 • teleg####.####.nl/css/siteColors.5c46a3e419ee4eb7ccf8a00dd7aa9652.css
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.8.js?utv=####
 • google-####.com/analytics.js
 • d####.####.com/v.gif?a=####&d=####&u=####&h=####&r=####
 • teleg####.nl/data/files/css/css_d756fdcc4702a1af90653fabc4386324.css
 • b####.####.com/b?c1=####&c2=####&nb_01=####&nb_02=####&nb_11=####&nb_12=...
 • st####.####.com/c/hotjar-27367.js?sv=####
 • teleg####.####.nl/javascript/all-scripts.7c05874763404c80cde78fa37fbc375...
 • st####.####.com/image/logo_plista_small_aaaaaa.png
 • d2qmp7j####.####.net/smartpixel-1.js
 • api-ce####.####.org/v2/content/getItemDetails-46765833.json
 • st####.####.com/imageserver/c/37555/28282826/94/70/16292.jpg
 • teleg####.####.nl/static/build/site_1489061730.min.css
 • v####.nl/
 • teleg####.####.nl/graphics/new/logos/Logo_Telegraaf-T.svg
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=lRdBPacBi16j/thumbid=2/image.jpg
 • teleg####.####.nl/javascript/ads/showads.75977793993735b23353a9c8fa0a76e...
 • teleg####.####.nl/javascript/dft/animation.47323250efd2cbd4a58130e3096f8...
 • st####.####.com/async.js
 • acf0f57####.####.net/test.png
 • tmgonli####.nl/cc1496215304210.js
 • teleg####.####.nl/v1/tmobi/beacon?env=####&blocker=####
 • teleg####.####.nl/javascript/new/sticky-widget.486e830c26a47dda60094744a...
 • teleg####.####.nl/graphics/lightbox_redesign/loading.gif
 • teleg####.####.nl/feed/article28287250.ece/ALTERNATES/TVBlokThumbSmall14...
 • j####.####.net/G07609/b3/Z/3/120814/533516355.js?D=####&C=####&asidi=####
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.20.js?utv=####
 • j####.####.net/G07609/b3/0/3/120814/533516355.js?D=####&C=####
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.sync.js
 • teleg####.nl/graphics/dft/zoekfonds.gif
 • f####.####.com/async_lib.js?json=####&x=####
 • gst####.com/s/oswald/v13/lXoKq2PC8Z_S1wl-BwvrB-vvDin1pK8aKteLpeZ5c0A.ttf
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/abril/abril-bold/AbrilText-Bold.711b7...
 • a####.####.com/r/cs?pid=####&publisher_user_id=####&publisher_dsp_id=###...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.14.js?utv=####
 • char####.####.com/tchart/tchartcached.aspx?user=####&layout=####&startda...
 • gst####.com/s/oswald/v13/bH7276GfdCjMjApa_dkG6SZ2oysoEQEeKwjgmXLRnTc.ttf
 • teleg####.####.nl/javascript/store.522208ff3eab3e86c018e7e9956887bc.min.js
 • teleg####.####.nl/feed/article27981731.ece/ALTERNATES/image300x168/img-1...
 • a####.####.nl/hls/account=Kx1PKc/item=lRdBPacBi16j/gQcIEKeDmByj-gwdINIYD...
 • st####.####.com/image/adchoices/nl/10/999999/0/2.png
 • d####.####.net/serving/cookie/match/?party=####
 • teleg####.####.nl/dft/tech/article28277847.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45...
 • c####.####.com/files/79e464325fa8c8cbe099fcdd523c9968
 • st####.####.com/imageserver/c/37555/28287764/94/70/18300.jpg
 • teleg####.####.nl/javascript/jquery/jquery-ui.b7d617b7de9be0737625d81a3e...
 • c####.####.net/ctjs/controltag.js.7dbac51c9aa7b4135991e8daeb9ced57
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/abril/abril-regular/AbrilText-Regular...
 • c####.####.net/controltag/qxniyymwl.js
 • teleg####.nl/graphics/dft/koersen/down.gif
 • teleg####.####.nl/dft/nieuws_dft/article28287631.ece/ALTERNATES/thumbnai...
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=JocJqIeA_82D/thumbid=8/image.jpg
 • c####.####.org/v2/system/version-4-120.json
 • im####.####.com/js/core/bridge3.169.1_en.html
 • teleg####.####.nl/dft/tech/article28277827.ece/ALTERNATES/thumbnail45x45...
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/tablet-gothic/tablet-gothic-bold/Tabl...
 • w####.####.com/6ed84a8b77cf.js?lv=####
 • c####.####.net/partnerjs/xdi/proxy.3d2100fd7107262ecb55ce6847f01fa5.html
 • teleg####.####.nl/graphics/magazine/button_up.35749d3027910acc11d6dbd6cb...
 • teleg####.####.nl/graphics/new/logos/logo-dft.png
 • con####.####.nl/player/plugins/dist/tmg-analytics/tmg-analytics.min.js
 • teleg####.nl/tv/vndg/28280574/__Trump_reageert_op_covfefe-raadsel__.html
 • be####.####.net/pixel.gif?source=####&fired=####&confid=####&_kpid=####&...
 • j####.####.net/gateway/gw.js?csid=####
 • teleg####.####.nl/dft/ondernemen/article28288435.ece/ALTERNATES/thumbnai...
 • m####.####.nl/static/img/nixel.gif
 • baiduli####.####.org/aff_r?offer_id=####&aff_id=####&url=####&urlauth=####
 • h####.com/article/58e7098b66f6003903b7e796?view=####
 • con####.####.nl/img/account=Kx1PKc/item=mpUAAqaB3F-n/thumbid=21/image.jpg
 • v####.####.com/?transport=####&idsite=####&url=####&content_type=####&ca...
 • a####.####.com/vrs.js
 • s####.####.com/genericusersync.ashx?dpid=####
 • teleg####.####.nl/dft/nieuws_dft/article28008183.ece/ALTERNATES/image300...
 • b####.####.com/p?c1=####&c2=####&nb_01=####&nb_02=####&nb_11=####&nb_12=...
 • adse####.####.de/addyn/3.0/1435.1/4599703/0/-1/ADTECH;alias=telegraaf_df...
 • t####.####.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=####&cb=####
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-web/prod/utag.23.js?utv=####
 • st####.####.com/imageserver/c/37555/28283832/94/70/16521.jpg
 • teleg####.####.nl/graphics/spinner.6d295e49d52dfe748d4337bed2debfd8.gif
 • teleg####.####.nl/static/new/fonts/stilson/stilson-condensed-bold/Stilso...
 • t####.####.com/utag/tmggroup/telegraaf-mobile/prod/utag.26.js?utv=####
Запросы HTTP POST:
 • a####.####.com/api/ads/fetch?_s=####
 • tmgonli####.nl/consent/consent/?return=####&clienttime=####&version=####...
 • a####.####.com/api/ads/connect
 • quote####.####.com/CORS/7601353c-5bd1-4559-b7bf-f438b285197f
 • ce####.####.org/auth/gather
 • m####.####.com/v2/register
 • quote####.####.com/CORS/request_session?version=####
 • a####.####.com/app_logs
Изменения в файловой системе:
Создает следующие файлы:
 • <Package Folder>/files/.yflurryreport.53b31aeaa792c28b
 • <Package Folder>/app_tmpdex/reach-sdk.zip
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_general_config.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.facebook.internal.preferences.APP_SETTINGS.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/AppStore.xml.bak
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005f
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00005e
 • <Package Folder>/files/DaemonServer
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000069
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000068
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000067
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000066
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000065
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000064
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000063
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000062
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000061
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000060
 • <Package Folder>/shared_prefs/AGOO_HOST.xml
 • <Package Folder>/databases/Zuoyoo_db
 • <Package Folder>/files/.YFlurrySenderIndex.info.AnalyticsMain
 • <Package Folder>/shared_prefs/Game_recommend.xml
 • <Package Folder>/databases/reach.database.ad-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/CurArticleInfo.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006f
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00006a
 • <Package Folder>/files/.yflurrydatasenderblock.a9b0624b-c6b2-401c-9d71-a81029479440
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000058
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000059
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000052
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000053
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000050
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000051
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000056
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000057
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000054
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000055
 • <Package Folder>/shared_prefs/updateVer.xml
 • <Package Folder>/app_dex/reach-sdk.zip.tmp
 • <Package Folder>/files/.jglogs/.jg.ic
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004f
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00004b
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_general_config.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/multidex.version.xml
 • <Package Folder>/files/.umeng/exchangeIdentity.json
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/index
 • <Package Folder>/databases/app.manager-journal
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000045
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000044
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000047
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000046
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000041
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000040
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000043
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000042
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000049
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000048
 • <Package Folder>/shared_prefs/Reach.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/GATHER.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/Prophet.xml
 • <Package Folder>/databases/webview.db-journal
 • <Package Folder>/databases/webviewCookiesChromium.db-journal
 • <Package Folder>/app_jgls/.log.lock
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.facebook.sdk.appEventPreferences.xml
 • <Package Folder>/databases/MsgLogStore.db-journal
 • <Package Folder>/app_cache/ApplicationCache.db-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/WebViewSettings.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000030
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000031
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000032
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000033
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000034
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000035
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000036
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000037
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000038
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000039
 • <Package Folder>/files/.imprint
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002f
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00002d
 • <Package Folder>/databases/Zuoyoo_db-journal
 • <Package Folder>/shared_prefs/MASTER_DATA.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/AppStore.xml
 • <Package Folder>/files/agoo.pid
 • <Package Folder>/shared_prefs/Module_Switch_DATA.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/FLURRY_SHARED_PREFERENCES.xml
 • <Package Folder>/files/AppEventsLogger.persistedevents
 • <Package Folder>/.jiagu/libjiagu.so
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000022
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000021
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000020
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000027
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000026
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000025
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000024
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000029
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000028
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00003f
 • <Package Folder>/shared_prefs/v2_local_login.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/ContextData.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/coolook.minisite.xml
 • <Package Folder>/files/umeng_it.cache
 • <Package Folder>/databases/UmengLocalNotificationStore.db-journal
 • <Package Folder>/app_jgls/.log.ls
 • <Package Folder>/files/.YFlurrySenderIndex.info.AnalyticsData_RDJFP24BZZC5PSTHZ757_216
 • <Package Folder>/shared_prefs/Game_recommend.xml.bak
 • <Package Folder>/shared_prefs/Reach.xml.bak
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000023
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000018
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000019
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000016
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000017
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000014
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000015
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000012
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000013
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000010
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000011
 • <Package Folder>/shared_prefs/<Package>_preferences.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000a
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000d
 • <Package Folder>/app_dex/reach-sdk.zip
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00000f
 • <Package Folder>/shared_prefs/PhoneUtil.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/com.facebook.sdk.attributionTracking.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/BSModelForPlaced.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/test.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/AGOO_CONNECT.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000079
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000009
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000008
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000001
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000003
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000002
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000005
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000004
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000007
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000006
 • <Package Folder>/shared_prefs/CountryRelevant.xml
 • <Package Folder>/shared_prefs/GATHER.xml.bak
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001f
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001d
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001e
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001b
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001c
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_00001a
 • <Package Folder>/shared_prefs/umeng_message_state.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000077
 • <Package Folder>/shared_prefs/Alvin2.xml
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000070
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000071
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000078
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000072
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000074
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000075
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000076
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/f_000073
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_3
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_2
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_1
 • <Package Folder>/cache/webviewCacheChromium/data_0
Другие:
Запускает следующие shell-скрипты:
 • chmod 755 <Package Folder>/.jiagu/libjiagu.so
 • chmod 755 /data/data/####/.jiagu/libjiagu.so
 • <Package Folder>/files/DaemonServer -s <Package Folder>/lib/ -n runServer -p startservice -a <Package>.intent.action.COCKROACH --es cockroach cockroach-PPreotect --es pack <Package> --user 0 -f <Package Folder> -t 600 -c agoo.pid -P <Package Folder> -K 95
 • sh
 • <dexopt>
 • chmod 500 <Package Folder>/files/DaemonServer
Использует специальную библиотеку для скрытия исполняемого байткода.
Может автоматически отправлять СМС-сообщения.

Рекомендации по лечению


Android

 1. Если мобильное устройство функционирует в штатном режиме, загрузите и установите на него бесплатный антивирусный продукт Dr.Web для Android Light. Выполните полную проверку системы и используйте рекомендации по нейтрализации обнаруженных угроз.
 2. Если мобильное устройство заблокировано троянцем-вымогателем семейства Android.Locker (на экране отображается обвинение в нарушении закона, требование выплаты определенной денежной суммы или иное сообщение, мешающее нормальной работе с устройством), выполните следующие действия:
  • загрузите свой смартфон или планшет в безопасном режиме (в зависимости от версии операционной системы и особенностей конкретного мобильного устройства эта процедура может быть выполнена различными способами; обратитесь за уточнением к инструкции, поставляемой вместе с приобретенным аппаратом, или напрямую к его производителю);
  • после активации безопасного режима установите на зараженное устройство бесплатный антивирусный продукт Dr.Web для Android Light и произведите полную проверку системы, выполнив рекомендации по нейтрализации обнаруженных угроз;
  • выключите устройство и включите его в обычном режиме.

Подробнее о Dr.Web для Android

Демо бесплатно на 14 дней

Выдаётся при установке

Российский разработчик антивирусов Dr.Web с 1992 года
Dr.Web в Реестре Отечественного ПО
Dr.Web совместим с российскими ОС и оборудованием
Dr.Web пользуются в 200+ странах мира
Техническая поддержка 24х7х365 Рус | En

© «Доктор Веб»
2003 — 2022

«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.12А